Indhent et gratis tilbud i dag ✓​

Danske Kloakmestre med Garanti

Et medlem af Danske Kloakmestre sikrer sine kunder via en Garantiordning med dækning på op til 50.000 kr. ínkl. moms - UANSET BYGGERIETS STØRRELSE!

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom.

  • Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
  • Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
  • Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller ved indgåelse af forligsaftale
  • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfatter af Garantiordningen

Hvis du vil anmelde en skade til Garantiordningen, kan du downloade anmeldelsesblanketten - klik her

For at Garantiordningen kan behandle din henvendlse, skal der vedlægges kopi af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller forligsaftale. Der skal ligeledes vedlægges kopi af tilbud/aftalegrundlag, faktura samt dokumentation for betaling af fakturaen/det udførte kloakarbejde.

Sekretariatet forbeholder sig ret til at bede anmelderen om yderligere relevante oplysninger, såfremt der er brug for disse i forbindelse med behandling af anmeldelsen.

Hvis du gerne vil se filmen om garantiordningen - klik her 

Firmainfo​

Henrik Rasmussen

CVR: 28126441

Adresse​

Krogårdsparken 41, Smidstrup, 7000 Fredericia

Find vej med Google Maps

Kontakt os​